Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Neodasyscypha cerina (Pers.) Spooner

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Jelova gora, 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2022.

 

 

Opis: Raste u grupama, u proleće i jesen, na drvetu bez kore različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije sedeće, prečnika do 0,5-1 (-2) mm, okruglaste i zatvorene dok su mlade, a zatim peharaste sa savijenim ivicama; ponekad nepravilno deformisane. Himenijum zlatno-žut do braon-žut, gladak. Ivica i spoljašnja strana prekriveni gustim žuto-braon dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake sivo braon sa maslinastom nijansom, (63-) 96-173 x (2,5-) 3-4,5 µm, ponekad izlaze i iz samog centra himenijuma, ± tankih zidova, grube i nepravilno bradavičave (oblik bradavica varijabilan), sa puno pregrada i sa tupim svetlijim vrhovima. Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, cilindrični, 45-55 x 5-6 µm, J+(c), kr.-. Parafize cilindrično-lanceolatne, blago sužene na krajevima, širine 1,8-2,2 µm, nadvisuju askuse za 6,5-8 (-14,5) µm, ispunjene refraktivnim vakuolama sa finom (žuto-) narandžastom nijansom u plazmi. Spore elipsoidno-glavičaste, glatke, hijaline, bez pregrada, 4-4,5 (-6,7) x 2-2,8 µm, prave ili blago zakrivljene, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Sukova, M. (2005) A revision of selected material of lignicolous Lachnum species from the Czech Republic with a note on graminicolous material of the Lachnum pygmaeum complex.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.