Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum virgineum (Batsch) P.Karst

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
     
   

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od maja do oktobra na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, na trulim šišarkama borova i ponekad na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije, prečnika 0,5-1 mm, dok su mlade peharaste a zatim raširene. Himenijum beo do krem, gladak. Spoljašnja strana i ivica gusto pokriveni belim dlakama. Drška jasna, 0,5-1 mm duga.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, amiloidni, 45 x 3,5-4 μm. Parafize lancetaste, septatne, duže od askusa, 55 x 2,5-3 μm. Spore vretenaste do vretenasto-glavičaste, glatke,  bez septi i uljanih kapi, hijaline, 6-10 x 1,5-2,5 μm. Dlake hijaline, tankih zidova, sa pregradama, krajevi tupi do pomalo glavičasti.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

   
         

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.