Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum virgineum (Batsch) P.Karst

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Rohalj baze), 2021.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2023.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od maja do oktobra na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća i žbunja, na trulim šišarkama borova i ponekad na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije, prečnika 0,5-1 mm, dok su mlade peharaste a zatim raširene. Himenijum beo do krem, gladak. Spoljašnja strana i ivica gusto pokriveni belim dlakama. Drška jasna, 0,5-1 mm duga.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, amiloidni, 45 x 3,5-4 μm. Parafize lancetaste, septatne, duže od askusa, 55 x 2,5-3 μm. Spore vretenaste do vretenasto-glavičaste, glatke,  bez septi i uljanih kapi, hijaline, 6-10 x 1,5-2,5 μm. Dlake hijaline, tankih zidova, sa pregradama, krajevi tupi do pomalo glavičasti.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.