Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Nectria gracilipes (Tul. & C.Tul) Wollenw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kraljeva stolica (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Kraljeva stolica (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Kraljeva stolica (Paragovo), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste na kori različitih vrsta drveća. Stromata bela, siva ili braon, izranja iz supstrata. Peritecije obično u grupi (10-30 (-50)), sedeće ili blago uronjene u stromi, okruglaste do elipsoidne, svetlo žute, narandžaste ili roze dok su mlade a kasnije postaju tamno braon i na kraju crne sa narandžastom do crnom tačkom oko ostiole, prečnika 200-375 µm. Anamorf se naziva Stilbocrea gracilipes. Sinemate razbacane ili u grupi, izlaze kroz koru drveta, polaze iz belog bazalnog subikuluma ili strome peritecija, tanke, obično negranate, cilindrično-glavičaste ili šilasto-glavičaste, crne, sive ili sivo-braon, glatke do dlakave pri osnovi, gornja trećina do ¾ sivo do belo bradavičave, visine 0,5-4 mm, širine 50-250 µm u sredini i do 450 µm pri osnovi. Konidijalna masa obično u nekoj nijansi narandžaste ili zelene boje, ponekad žute, crvene ili braon, neprozirna, ovalna ili elipsoidna, prečnika 60-625 µm.  
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 60-90 х 5-7 µm, cilindrični, hijalini. Spоrе sa jednom pregradom, nisu ili vrlo slabo sužene na mestu pregrade, 9.5-15 (-17) x 3.5-6 µm, elipsoidne, često spljoštene na jednoj strani a samim tim asimetrične, hijaline, u masi bele. Konidije elipsoidne, duguljasto-elipsoidne do ovalne, simetrične ili asimetrične, prave ili blago savijene, 4-7 (-8) x 2-3 (-3.5) µm, obično sa dve polarne uljane kapljice.
 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.