Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Nectria cinnabarina (Tode) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 

 

Opis: Raste u gustim grupama tokom cele godine na otpalim granama raznih vrsta listopadnog drveća i žbunja. Peritecije prečnika 0,2-0,4 mm, okruglaste do ovalne sa jasnom papilom, grube površine, svetlo crvene do braon-crvene. Veći broj plodnih tela zajedno nalaze se na jastučastoj, nešto svetlije obojenoj, stromi koja izlazi iz kore drveta. Aseksualni stadijum se naziva Tubercularia vulgaris i znatno se češće uočava u prirodi. U ovoj konidijalnoj fazi imaju jastučast izgled i svetlo su narandžaste do roze boje.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno biserijatni, 75-90 x 9,5-12 µm. Spore cilindrično-eliptične, glatke, hijaline, sa jednom septom po sredini i na tom mestu malo sužene, (12) 16-19 (25) x (4) 5,6-6 (9) µm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.