Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Monilinia fructigena Honey (on Malus sylvestris)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2015.

 

 

Opis: Saprob, apotecije peharaste, sa drškom, prečnika do 3 mm. Himenijum svetlo braon, gladak. Spoljašna površina iste boje, brašnjavo dlakava. U prirodi se najčešće nalazi u anamorfnom obliku na plodovima jabuke, kruške i breskve. Sporodohije u početku usamljene a sazrevanjem se spajaju i postaju matirane, svetlo žuto-braon, prečnika 1-2 mm i visine do 2 mm.  
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 160-180 x 9-11 µm. Parafize cilindrične, široke 2-3 µm, nisu proširene prema vrhu, sa pregradama. Spore elipsoidne, sužene prema krajevima, glatke, hijaline, 9-11 x 5-6,6 µm, bez uljanih kapi. Konidije izduženo-elipsoidne, 15-25 x 12-16 µm, povezane u monilioidne lance.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Egipat, Tajvan i Japan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.