Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Moellerodiscus tenuistipes (J. Schröt.) Dumont

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste uglavnom na otpalim listovima različitih vrsta biljaka (Castanea, Filipendula, Epilobium, Rubus, Salix). Apotecije pojedinačne (do brojne), širine 0,5-1 (-2) mm i visine (1-) 2-5 (-7) mm, sa dugom drškom. Himenijum crvenkasto-braon, sušenjem postaje žuto-mrk; ravan, sušenjem postaje blago konveksan. Receptakulum plitko peharast, spoljašnja strana svetlija od himenijuma. Drška cilindrična ili se blago sužava prema dole, tanka, glatka, crvenkasto-braon, prema osnovi postaje crna.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura intricata, sastoji se od hijalinih do blago pigmentisanih ćelija tankih zidova širine 2-4 (-5) µm. Spoljašnji ekscipulum uglavnom od textura angularis, sastoji se od ćelija tankih pigmentisanih zidova; ćelije su uglavnom orijetisane perpendikularno u odnosu na površinu apotecije i na površini se završavaju produžecima dužine 4-15 µm i širine 2-4 µm. Ivica apotecije uska, sastoji se uglavnom od intenzivno pigmentisanih pravougaonih ćelija. Askusi sa 8 spora, cilindrični do subglavičasti,  35-45 (-60) x (4-) 5-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, retko proširene na vrhu, hijaline ili ponekad sa blago pigmentisanim zidovima pri osnovi, jednostavne ili retko granate pri osnovi, iste dužine ili blago nadvisuju askuse. Spore subvretenaste do subjajaste, generalno blago šire na jednom kraju, nejednakostrane, 5-7 (-8,5) x 2 (-3) µm, hijaline, glatke, bez pregrada, bez uljanih kapi, uniserijatne ili u gornjem delu biserijatne a u donjem uniserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Dumont, K.P. (1976) Sclerotiniaceae XI. On Moellerodiscus (Ciboriopsis).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.