Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
     
   

 

Opis: Saprob, raste tokom cele godine u grupi na vlažnom trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije sedeće, peharaste do tanjiraste, prečnika 1-2,5 (4) mm. Himenijum skoro beo do srednje siv, naboran, često sa vijugavim, podignutim, bledim ivicama, režnjevit.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 40-65 x 4-6 µm. Parafize cilindrične, prečnika 2,5-4 µm, blago proširene pri vrhu. Spore 6-11 х 0.5-2,5 µm, eliptično duguljaste, hijaline, često zakrivljene, praktično bez uljanih kapljica.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Južna amerika, Evropa, Novi Zeland.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.