Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia cinerea (Batsch) P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2012.

 
     
   

 

Opis: Raste tokom cele godine u grupi na vlažnom trulom drvetu listopadnog drveća. Apotecije sedeće, diskoidne do tanjiraste, prečnika 0,5-2,5 (-4) mm. Himenijum skoro beo do siv, naboran, često sa vijugavim, podignutim, bledim ivicama, režnjevit.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura intricata, sastavljen od hijalinih ćelija,  spoljašnji ekscipulum od textura globulosa, sastavljen od ćelija sa tamnim, debelim zidovima, prečnika do 16 μм, na ivici ove ćelije su izdužene u hijaline ili blago sivkaste dlake, dužine 35-50 μм. Reakcija sa KOH negativna. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 50-70 × 4-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika 2,5-4 µm, blago proširene pri vrhu. Spore 7,5-10 × 2,5-3 µm, elipsoidno duguljaste do subvretenaste, hijaline, bez pregrada, često zakrivljene, bez uljanih kapljica (ponekad sa sitnim na krajevima).

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

           Van Vooren, N. (2010) Sur quelques Mollisia récoltés à la session Ascomycètes en mai 2010.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.