Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste razbacano ili u grupama na otpalim šišaricama jove (Alnus). Apotecije sa kratkom drškom, plitko kupulatne dok su mlade, vremenom postaju nepravilno valovite po ivici, prečnika oko 0,3 mm. Himenijum skoro beo do sivkasto beo kad je svež, a sivkasto-narandžast kad se osuši. Ivica je jasno izražena, često neznatno podignuta.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa, sastavljen od 2-3 sloja ćelija sa braon zidovima, okruglasnih u sredini a na ivici se izdužuju u hijaline dlake, dimenzija 20-25 × 2,5-3 µm. Središnji ekscipulum od textura angularis, sastavljen od izduženih ćelija sa tankim svetlo braon zidovima. Reakcija sa KOH negativna. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 42-55 × 4-6 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, prečnika 2-3 µm, nisu proširene pri vrhu, pri osnovi sa pregradama. Spore 5-8 × 2,5-3 µm, elipsoidne, ponekad sužene prema dole, glatke, hijaline, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa, Novi Zeland (GBIF), Severna Amerika (Kanouse, 1947).

Ref.: Hosoya, T. et al. (2010) Enumeration of Remarkable Japanese Discomycetes (4): First Records of One Operculate and Two Inoperculate Discomycetes in Japan.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.