Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chevall.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama u leto na trulim stabljikama trske (Phragmites australis). Plodna tela 0,3-0,5 (1) x 0,2-0,4 mm, crna, oblika zrna kafe, razvijaju se u tkivu stabljike čiji epidermis na kraju uzdužno puca otkrivajući sivo-smeđ himenijum.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 80-100 x 10 µm. Parafize končaste, ponekad razgranate, sa spiralno uvijenim vrhovima. Spore končasto-cilindrične, glatke, hijaline, sa nekoliko uljanih kapi, 75-80 × 2 µm, u askusima paralelno poređane.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, severna Afrika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.