Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hypoderma rubi (Pers.) DC.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom godine na trulim grančicama, peteljkama i listovima raznih vrsta biljaka a najčešće na kupini (Rubus spp.). Askomate i konidiomate se razvijaju na istom supstratu. Askomata 0.8-3.0 x 0.3-0.6 mm, eliptična do sublinearna, ± sužena na zašiljenim krajevima, neotvorena sa sjajnim, crnim zidovima i ponekad sa svetlijom zonom duž buduće linije otvaranja. Askomata se otvara linearnim prorezom sa uskom žutom, crveno-braon ili tamnobraon zonom. Konidiomate prečnika 0.1-0.3 мм, kružne, u početku svetlo braon a kasnije tamnobraon, spoljašnje ivice i oko centralne ostiole crne.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 110-160 x 11-14 µm, glavičasti, sa drškom, spljošteni na vrhu. Parafize prečnika 1.0-1.5 µm, na vrhu savijene, prelaze visinu askusa za 5-15 µm. Spore smeštene u gornjem delu askusa, glatke, hijaline, vretenaste, blago zakrivljene, u sredini najšire, na gornjem kraju zaobljene a na donjem sužene, bez pregrada, 15-28 x 2.5-5.5 µm, okružene dobro razvijenim želatinoznim omotačem. Konidiogene ćelije 7-12 x 2-4.5 µm, zašiljene na vrhu. Konidije 3-5 x 1-1,5 µm, cilindrične, hijaline, zaobljenih krajeva, bez pregrada.
 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.