Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum rhytismatis (W. Phillips) Nannf.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banoštor), 2017.

 
 

 
 

Tornik, 2021.

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama, u proleće uglavnom na otpalim listovima hrastova (Quercus spp.) i javora (Acer pseudoplatanus), a ređe na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,2-0,4 mm, dok su mlade peharaste a zatim raširene. Himenijum beo, krem do žut, gladak. Spoljašnja strana i ivica gusto pokriveni istaknutim belim dlakama. Drška jasno izražena, prekrivena dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 35-40 x 3,5-4 μm J+, krozijer+. Parafize kopljaste, sa pregradama, nadvisuju askuse do 20 μm, širine 4,5-5 μm. Spore vretenasto-glavičaste, glatke,  bez pregrada, ponekad sa nejasnim uljanim kapima, hijaline, (5) 6-9 x 1,5-1,7 μm. Dlake cilindrične, 40-60 x 2-3 (5) μm (pri osnovi sa proširenim ćelijama), hijaline, tankih zidova, sa pregradama, zaobljenih krajeva, na vrhu sa krupnim kristalima.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.