Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum rhytismatis (W. Phillips) Nannf.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banoštor), 2017.

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupama, u proleće uglavnom na otpalim listovima hrastova (Quercus spp.) i javora (Acer pseudoplatanus), a ređe na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,2-0,4 mm, dok su mlade peharaste a zatim raširene. Himenijum beo, krem do žut, gladak. Spoljašnja strana i ivica gusto pokriveni istaknutim belim dlakama. Drška jasno izražena, prekrivena dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 35-40 x 3,5-4 μm J+, krozijer+. Parafize kopljaste, sa pregradama, nadvisuju askuse do 20 μm, širine 4,5-5 μm. Spore vretenasto-glavičaste, glatke,  bez pregrada, ponekad sa nejasnim uljanim kapima, hijaline, (5) 6-9 x 1,5-1,7 μm. Dlake cilindrične, 40-60 x 2-3 (5) μm (pri osnovi sa proširenim ćelijama), hijaline, tankih zidova, sa pregradama, zaobljenih krajeva, na vrhu sa krupnim kristalima.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.