Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum pudicellum (Quél.) J. Schröt.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi od or proleća do leta na trulim stabljikama trava (Poaceae). Apotecije prečnika 0,6-1 mm, dok su mlade plitko peharaste a zatim tanjiraste i blago ispupčene. Himenijum beličast do žućkasto-krem, gladak; ivica belo dlakava. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, gusto pokrivena belim dlakama. Drška cilindrična, duga 0,3-0,5 mm, pri osnovi bela.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 30-35 x 2,5-4 μm. Parafize kopljaste, septatne, duže od askusa za 15-25 μm, ispunjene hijalinim, ređe žutim, vakuolama. Spore vretenaste do cilindričneste, glatke,  bez pregrada i uljanih kapi, hijaline, 6-11.5 x 1-2,2 μm. Dlake hijaline, tankih zidova, sa malo pregrada, na vrhu glavičasto proširene, fino bradavičave, 80 x 2-3 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.