Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum caricis (Desm.) Hohn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste na trulim stabljikama i listovima šaša (Carex spp.). Apotecije sitne, prečnika do 0,5 mm, u početku peharaste a kasnije raširene. Himenijum gladak, beo (vremenom postaje blago narandžast). Spoljašnja strana i ivica pokriveni gustim belim dlakama. Drška tanka, visine 0,2-0,25 mm, žućkasta pri osnovi.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, biserijatni, 50-65  x 5-6 µm, J+. Parafize široko kopljaste, 70-80 x 6-7 µm,  pregrade često veoma nisko postavljene, sa refraktivnim vakuolama, nadvisuju askuse za 10-15 µm. Spore vretenaste, glatke, hijaline, prave do blago zakrivljene, bez pregrada (ili zrele sa jednom centralnom), (7-) 11-14 x 1,2-1,5 (-2) µm, bez uljanih kapi. Dlake hijaline, gole, tankih zidova, 35-60 х 3-5 µm, sa pregradama, ispunjene vakuolama.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.