Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum caricis (Desm.) Hohn.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Crveni čot), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Stari Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste na trulim stabljikama i listovima šaša (Carex spp.). Apotecije sitne, prečnika do 0,5 mm, u početku peharaste a kasnije raširene. Himenijum gladak, beo (vremenom postaje blago narandžast). Spoljašnja strana i ivica pokriveni gustim belim dlakama. Drška tanka, visine 0,2-0,25 mm, žućkasta pri osnovi.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, biserijatni, 50-65  x 5-6 µm, J+. Parafize široko kopljaste, 70-80 x 6-7 µm,  pregrade često veoma nisko postavljene, sa refraktivnim vakuolama, nadvisuju askuse za 10-15 µm. Spore vretenaste, glatke, hijaline, prave do blago zakrivljene, bez pregrada (ili zrele sa jednom centralnom), (7-) 11-14 x 1,2-1,5 (-2) µm, bez uljanih kapi. Dlake hijaline, gole, tankih zidova, 35-60 х 3-5 µm, sa pregradama, ispunjene vakuolama.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.