Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Lachnum brevipilosum Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2019.

 

 

Opis: Raste u grupama na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća (Acer, Betula, Fagus, Crataegus, Prunus, Populus). Apotecije prečnika 1-1,5 mm, sa drškom. Himenijum prljavo-beo kad je svež do roze-crven kad se osuši. Receptakulum konkavan do ravan, iste boje kao himenijum, prekriven gustim dlakama. Drška centralno postavljena, blago se sužava prema osnovi, duga 0,6-0,8 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima dimenzija 15-20 (-25) x 4-6,4 µm. Središnji ekscipulum od textura porrecta do textura intricata,  sastavljen od hijalinih ćelija prečnika 2,5-3 µm. Subhimenijum sastavljen od hijalinih ćelija prečnika  1,5-2 µm isprepletanim sa užim ćelijama prečnika oko  1 µm. Dlake od skoro cilindričnih do blago glavičastih, granulisane, dužine 45-65 i širine 5-6 µm (u najširem delu), bez kristala. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-50 x 4-5 µm, J+, krozijer-. Parafize lanceolatne, prečnika 2,5-3 µm, ispunjene izrazito refraktivnim hijalinim vakuolama, ne nadvisuju askuse ili ih nadvisuju do 9 µm. Spore vretenaste, nejednakostrane, često biserijatne, 6-12,5 x 2-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, severna Afrika (Kanarska ostrva) i Novi Zeland.

Ref.: Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.