Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lachnum brevipilosum Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2019.

 

 

Opis: Raste u grupama na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća (Acer, Betula, Fagus, Crataegus, Prunus, Populus). Apotecije prečnika 1-1,5 mm, sa drškom. Himenijum prljavo-beo kad je svež do roze-crven kad se osuši. Receptakulum konkavan do ravan, iste boje kao himenijum, prekriven gustim dlakama. Drška centralno postavljena, blago se sužava prema osnovi, duga 0,6-0,8 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima dimenzija 15-20 (-25) x 4-6,4 µm. Središnji ekscipulum od textura porrecta do textura intricata,  sastavljen od hijalinih ćelija prečnika 2,5-3 µm. Subhimenijum sastavljen od hijalinih ćelija prečnika  1,5-2 µm isprepletanim sa užim ćelijama prečnika oko  1 µm. Dlake od skoro cilindričnih do blago glavičastih, granulisane, dužine 45-65 i širine 5-6 µm (u najširem delu), bez kristala. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 45-50 x 4-5 µm, J+, krozijer-. Parafize lanceolatne, prečnika 2,5-3 µm, ispunjene izrazito refraktivnim hijalinim vakuolama, ne nadvisuju askuse ili ih nadvisuju do 9 µm. Spore vretenaste, nejednakostrane, često biserijatne, 6-12,5 x 2-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, severna Afrika (Kanarska ostrva) i Novi Zeland.

Ref.: Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.