Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ionomidotis fulvotingens (Berk. & M.A. Curtis) E.K. Cash

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama tokom jeseni i zime na trulom drvetu i granama sa korom različitih vrsta listopadnog drveća (Acer, Fraxinus, Alnus, Corylus).  Apotecije prečnika 1-7 mm, u početku peharaste a zatim diskolike sa ivicom savijenom na dole, često sa jasnom drškom dok su mlade, razvijaju se iz ± crnkaste inkrustacije nalik na stromu. Himenijum gladak, maslinasto-crn do crveno-braon, spoljašnja strana i ivica malo tamniji.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum od textura globulosa/prismatica raspoređenih u vidu palisada, sa KOH rastvara se pigment i postaje crveno-braon. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 40-50 x 5 µm, J-, kr.+. Parafize končaste, ponekad zakrivljene na vrhu. Spore cilindrične, blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa po 2 uljane kapi, 5-6,5 x 1-1,5 (2) µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Azija (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.