Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seav. ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R. Batra

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-5 mm, u početku kupuliformne a zatim spljoštene, uglavnom kružne, ređe asimetrične, sa talasastom nepravilnom ivicom. Himenijum gladak, promenljive boje, uglavnom plavo-zelen, sivo-zelen, maslinast, žuto-narandžast do žut, kad se osuši postaje nešto tamnije zelenkasto-crn (zbog sekundarnih metabolita hifa drvo u kome se razvija micelijum upadljivo je obojeno plavo-zeleno). Spoljašna strana glatka do fino dlakava, svetlija od himenofora do bezbojna, uzdužno rebrasta (posebno kad je suva). Drška 3 x 0,5-1 mm, uglavnom centralno postavljena, u unutrašnjosti narandžasto-žuta. Askusi cilindrični, (80) 83-105 (112) x 7-8,3 µm, sa 8 spora, nepravilno biserijatni. Parafize prečnika do 2 µm, septatne, razgranate pri osnovi, neznatno nadvisuju askuse. Spore vretenasto-elipsoidne, bez ili sa jednom pregradom, najčešće sa po 2 krupne uljane kapi na svakom kraju i/ili više malih, hijaline ili bledo zelene, (8) 9-14 (15) x 2-4 µm. Stanište: Saprob, raste tokom cele godine u grupama na trulom drvetu listopadnog drveća. Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.