Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Chlorociboria aeruginosa (Oeder) Seav. ex C.S.Ramamurthi, Korf & L.R. Batra

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom cele godine u grupama na trulom drvetu listopadnog drveća.  Apotecije prečnika 2-5 mm, u početku kupuliformne a zatim spljoštene, uglavnom kružne, ređe asimetrične, sa talasastom nepravilnom ivicom. Himenijum gladak, promenljive boje, uglavnom plavo-zelen, sivo-zelen, maslinast, žuto-narandžast do žut, kad se osuši postaje nešto tamnije zelenkasto-crn (zbog sekundarnih metabolita hifa drvo u kome se razvija micelijum upadljivo je obojeno plavo-zeleno). Spoljašna strana glatka do fino dlakava, svetlija od himenofora do bezbojna, uzdužno rebrasta (posebno kad je suva). Drška 3 x 0,5-1 mm, uglavnom centralno postavljena, u unutrašnjosti narandžasto-žuta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrični, (40) 50-65 (75) x 3-4 (5) µm, sa 8 spora, nepravilno biserijatni. Parafize prečnika do 2 µm, septatne, razgranate pri osnovi, neznatno nadvisuju askuse. Spore vretenasto-elipsoidne, bez ili sa jednom pregradom, najčešće sa po 2 krupne uljane kapi na svakom kraju i/ili više malih, hijaline ili blefo zelene, (8) 9-14 (15) x 2-4 µm.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.