Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2017.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka, ređe na grančicama listopadnog drveća (Alnus) i perikarpima (Aesculus). Apotecije peharaste, prečnika 0,5-1 mm, sa dugom drškom. Himenijum gladak, ravan, čisto žut do oker-žut. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, glatka. Drška izdužena, beličasta do bela, cilindrična, pri osnovi proširena, 0,6-2 x 0,1-0,4 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od pravougaonih ćelija, 10-14 x 6-9 μm, prema ivici ćelije postaju uže (3 μm). Središnji ekscipulum od textura porrecta, prema subhimenijumu od textura intricata, sastavljen od ćelija prečnika 3 μm. Askusi sa 8 spora, glavičasti, sa zaobljenim vrhom, nepravilno biserijatni ili uniserijatni, 50-66 x 3,5-6,5 μm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, zaobljene na vrhu, širine oko 2 μm. Spore nepravilno elipsoidne do vretenaste, blago zakrivljene, bez pregrada (ponekad sa jednom), (6,3-) 7,3-10,1 (-11) x (1,1-) 1,3-2,7 (-2,9) μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Lizon, P. (1992) The genus Hymenoscyphus (Helotiales) in Slovakia, Czechoslovakia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.