Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus peruni (Velen.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2018.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća (Alnus, Salix). Apotecije prečnika 1,2-2,5 mm, sa drškom. Himenijum žut, u početku ravan a zatim blago konveksan, bez istaknute ivice. Drška cilindrična, dužine oko 2mm i širine 1 mm.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum sastavljen od paralelnih duguljastih ili uglastih hijalinih ćelija dimenzija 16-35 x 6-12 μm, sa tankim zidovima. Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, cilindrični, 70-95 x 6,5-8,5 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, nisu proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama, sa Melzerovim reagensom boje se u crveno-braon, širine 1,5-2,5 μm. Spore ± vretenaste, prilično varijabilne po obliku i veličini, 8,5-15 x 3,5-4,5 μm, bez uljanih kapi ili sa sitnim na krajevima, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M. (1986) Discomycetes from West Bohemia.

         Svrček, M. (1989) New or less known Discomycetes. XIX.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.