Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus peruni (Velen.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2018.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća (Alnus, Salix). Apotecije prečnika 1,2-2,5 mm, sa drškom. Himenijum žut, u početku ravan a zatim blago konveksan, bez istaknute ivice. Drška cilindrična, dužine oko 2mm i širine 1 mm.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum sastavljen od paralelnih duguljastih ili uglastih hijalinih ćelija dimenzija 16-35 x 6-12 μm, sa tankim zidovima. Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, cilindrični, 70-95 x 6,5-8,5 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, nisu proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama, sa Melzerovim reagensom boje se u crveno-braon, širine 1,5-2,5 μm. Spore ± vretenaste, prilično varijabilne po obliku i veličini, 8,5-15 x 3,5-4,5 μm, bez uljanih kapi ili sa sitnim na krajevima, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Svrček, M. (1986) Discomycetes from West Bohemia.

         Svrček, M. (1989) New or less known Discomycetes. XIX.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.