Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije u početku plitko kupuliformne a zatim diskoidne, prečnika 1-3 mm, sa drškom. Himenijum žute boje, ravan do blago konveksan. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum glatka. Drška cilindrična, fino dlakava, bela, dužine oko 2mm.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura porrecta, spoljašnji ekscipulum od textura prismatica. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 90-120 x 7-8 μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, nisu proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama u gornjem delu. Spore vretenaste, ponekad blago zakrivljene, bez pregrada, (16-) 17-19 (-20) x (3-) 3,2-3,8 (-4,5) μm, hijaline, sa puno sitnih uljanih kapi, naročito na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Van Vooren, N. (2009) Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie, 194, p. 53-58.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.