Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na trulim stabljikama različitih zeljastih biljaka. Apotecije u početku plitko kupuliformne a zatim diskoidne, prečnika 1-3 mm, sa drškom. Himenijum žute boje, ravan do blago konveksan. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum glatka. Drška cilindrična, fino dlakava, bela, dužine oko 2mm.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura porrecta, spoljašnji ekscipulum od textura prismatica. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 90-120 x 7-8 μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, nisu proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama u gornjem delu. Spore vretenaste, ponekad blago zakrivljene, bez pregrada, (16-) 17-19 (-20) x (3-) 3,2-3,8 (-4,5) μm, hijaline, sa puno sitnih uljanih kapi, naročito na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Van Vooren, N. (2009) Bull. mycol. bot. Dauphiné-Savoie, 194, p. 53-58.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.