Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus macroguttatus Baral, Declercq & Hengstm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, u kasno leto i jesen, na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih dikotiledonih biljaka. Apotecije plitko peharaste do diskoidne, prečnika 0,5-2 (-2.5) mm, sa dugom drškom. Himenijum mlečno beo do sveto krem, ponekad svetlo žut, blago konkavan do ravan, ivica blago podignuta. Spoljašnja površina vremenom postaje krem-oker do crveno-braon, prema osnovi delom svetlo do jarko (crvenkasto-) braon, glatka ili fino dlakava. Drška cilindrična, prema osnovi obično sužena (retko blago bulbozna), glatka ili fino fino dlakava, dužine oko 2-7 (-10) mm.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od ćelija dimenzija 30-65 × 2-4 (-5,5) μm, odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma tankim slojem od textura porrecta.  Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od blago do srednje želatiniziranih ćelija dimenzija 14-25 (-33) × (4-) 5-9 (-10) μm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 90-115 (-120) × 9-10,8 μm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, blago proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama, razgranate pri osnovi. Spore cilindrično-vretenasto-navikularne (oblika cigare), na krajevima blago sužene (zaobljene do subzašiljene), prave do ponekad blago zakrivljene ili nejednakostrane, bez pregrada (zrele sa jednom), (14,5-) 16-20 (-21) ((–25)) × (3,5-) 3,8-5(-5.5)  μm, hijaline, sa dve krupne uljane kapi i 1 (-2) manje na svakom kraju (okružene sa puno sitnih).

Rasprostranjenost: Evropa, Indija i Kina.

Ref.: Baral, H.-O. (2015) Hymenoscyphus menthae, H. macroguttatus and H. scutula, a comparative taxonomic study emphasizing the value of spore guttulation and croziers.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.