Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banoštor), 2012.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u grupi, u leto i jesen, na peteljkama otpalih listova i na trulim izdancima jasena (Fraxinus sp.). Apotecije tanjiraste do jastučaste dok su mlade a zatim skutulatne, prečnika 0,5-3 mm, krem, vremenom delom postaju crvenkaste. Himenijum gladak, beo do oker-beličast a vremenom sa braonkastim poljima. Spoljna strana iste boje kao himenijum. Drška 0,4-2 x 0,2-0,5mm, često sa crnkastom osnovom.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi cilindrično glavičasti, sa 8 spora, 80-107 x 6-12 μm, nepravilno biserijatni. Parafize končaste, septatne, hijaline, neznatno žućkaste, prečnika 1,8–2 μm, na vrhu proširene do 3 μm. Spore nepravilno vretenasto-eliptične, glatke, hijaline, sa 1-2 (3) srednje velike uljane kapi i više sitnih, u gornjem delu široko zaobljene a u donjem uske, ravne ili zaobljene, 13-18 (21) x (3) 4-5 μm, dok su u askusu nemaju septi a zrele sa 1 (-2) septe, bez cilija.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Japan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.