Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Tara (Crveni potok), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, uglavnom na peteljkama otpalih listova, ređe na grančicama, jasena (Fraxinus sp.). Apotecije tanjiraste do jastučaste dok su mlade a zatim skutulatne, prečnika (0,8-) 1-2,5 (-4) mm, sa kratkom drškom. Himenijum beličast do veoma svetlo krem, ravan do blago konkavan sa istaknutom ivicom, gladak. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška blago dlakava, bela, pri osnovi svetlo crvenkasto-braon, okružena crnkastim ćelijama epidermisa peteljke, dužine 0,2-1,5 mm.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od hijalinih ćelija dimenzija (20-) 35-73 (-80) × (3-) 5-10 (-16) μm, odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma slojem od textura porrecta. Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica(-porrecta) sastavljen od hijalinih ćelija dimenzija 15-35 (-50) × (6-) 8-13 (-17) μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, (75-) 80-110 (-125) × 9-11,5 μm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, prečnika 1,8–2 μm, na vrhu proširene do 3-4 μm, ispunjene refraktivnim vakuolama, granate samo pri osnovi. Spore blago do izrazito skutuloidne, u sredini ± cilindrične, u gornjem delu zaobljene do tupe, sa blagom do izrazitom bočnom protruzijom a u donjem tupe, glatke, hijaline, prave ili zakrivljene u sredini, sa 1-3 (4) srednje velike uljane kapi na oba kraja i više sitnih, (13,5-) 14,5-18,5 (-20,5) × (3,5) 4-4,8 (-5) μm, dok su u askusu nemaju pregrade, zrele sa 1 (-2) pregrade, bez cilija.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF), Japan.

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

          Baral, H.-O., Bemmann, M. (2014) Hymenoscyphus fraxineus vs. Hymenoscyphus albidus – A comparative light microscopic study on the causal agent of European ash dieback and related foliicolous, stroma-forming species.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.