Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Hymenoscyphus albidus (Gillet) W.Phillips

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banoštor), 2012.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, uglavnom na peteljkama otpalih listova, ređe na grančicama, jasena (Fraxinus sp.). Apotecije tanjiraste do jastučaste dok su mlade a zatim skutulatne, prečnika (0,8-) 1-2,5 (-4) mm, sa kratkom drškom. Himenijum beličast do veoma svetlo krem, ravan do blago konkavan sa istaknutom ivicom, gladak. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška blago dlakava, bela, pri osnovi svetlo crvenkasto-braon, okružena crnkastim ćelijama epidermisa peteljke, dužine 0,2-1,5 mm.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od hijalinih ćelija dimenzija (20-) 35-73 (-80) × (3-) 5-10 (-16) μm, odvojen od spoljašnjeg ekscipuluma slojem od textura porrecta. Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica(-porrecta) sastavljen od hijalinih ćelija dimenzija 15-35 (-50) × (6-) 8-13 (-17) μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, (75-) 80-110 (-125) × 9-11,5 μm, J+(p), kr.-. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, prečnika 1,8–2 μm, na vrhu proširene do 3-4 μm, ispunjene refraktivnim vakuolama, granate samo pri osnovi. Spore blago do izrazito skutuloidne, u sredini ± cilindrične, u gornjem delu zaobljene do tupe, sa blagom do izrazitom bočnom protruzijom a u donjem tupe, glatke, hijaline, prave ili zakrivljene u sredini, sa 1-3 (4) srednje velike uljane kapi na oba kraja i više sitnih, (13,5-) 14,5-18,5 (-20,5) × (3,5) 4-4,8 (-5) μm, dok su u askusu nemaju pregrade, zrele sa 1 (-2) pregrade, bez cilija.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF), Japan.

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

          Baral, H.-O., Bemmann, M. (2014) Hymenoscyphus fraxineus vs. Hymenoscyphus albidus – A comparative light microscopic study on the causal agent of European ash dieback and related foliicolous, stroma-forming species.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.