Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Hymenoscyphus aesculi (Velen.) Baral & E. Rubio

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na peteljkama i venama listova divljeg kestena (Aesculus hippocastanum). Apotecije prečnika (0,3-) 0,6-1,5 (-2) mm, sa dugom drškom. Himenijum beličast do sivkast ili svetlo krem, ravan do blago konkavan sa istaknutom ivicom, gladak. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum. Drška blago dlakava, bela, prema osnovi tamnija, dužine do 2mm.

Mikroskopske karakteristike: Središnji ekscipulum od textura porrecta, sastavljen od gusto, vertikalno raspoređenih ćelija dimenzija (16-) 25-55 (-100) × (6-) 8-12 (-15) μm ili textura intricata u središnjem regionu (prema himenijumu textura prismatica). Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 86–100 x 9–10 μm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, nisu proširene na vrhu, ispunjene refraktivnim vakuolama. Spore izrazito skutuloidne, vretenaste sa proširenjem u sredini, na vrhu zaobljene do tupe, na donjem kraju zašiljene, prave, ponekad asimetrične ili blago zakrivljene, (14-) 15-20 (-24) × (3.7-) 4.2-5 (-5.2) μm, hijaline, sa (1-) 2-3 (-4) krupne i više sitnih uljanih kapi, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa i Japan.

Ref.: Baral, H.-O., Bemmann, M. (2014) Hymenoscyphus fraxineus vs. Hymenoscyphus albidus – A comparative light microscopic study on the causal agent of European ash dieback and related foliicolous, stroma-forming species.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.