Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf. (on Salix alba)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2011.

 

 

Opis: Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina salicicola, razvija se na listovima vrbe u obliku tamnih mrlja prečnika oko 1mm. Središnji deo ovih mrlja postepeno bledi dok ne postane srebrnobeo; u njemu se razvijaju acervuli koji se golim okom vide kao male bele tačkice. Tokom vegetacionog perioda razmnožavaju se aseksualno, konidijama koje raznose vetar i kiša; prezimljuju na zaraženim grančicama. Seksualni stadijum se javlja u proleće. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.