Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Drepanopeziza sphaerioides (Pers.) Nannf. (on Salix alba)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2011.

 

 

Opis: Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina salicicola, razvija se na listovima vrbe u obliku tamnih mrlja prečnika oko 1mm. Središnji deo ovih mrlja postepeno bledi dok ne postane srebrnobeo; u njemu se razvijaju acervuli koji se golim okom vide kao male bele tačkice. Tokom vegetacionog perioda razmnožavaju se aseksualno, konidijama koje raznose vetar i kiša; prezimljuju na zaraženim grančicama. Seksualni stadijum se javlja u proleće. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa, Novi Zeland.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.