Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Drepanopeziza brunnea (Ellis & Everh.) Rossman & W.C. Allen (on Populus nigra)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Novi Sad, 2011.

 

 

Opis: Aseksualni stadijum vrste naziva se Marssonina brunnea, razvija se na listovima topole u proleće ili kasno leto kad je povećana vlažnost. Gljivice prezimljuju na opalom lišću i izdancima. Oštećenja na živim listovima su u obliku maslinasto zelenih ili braon crnih tačaka, koje se postepeno spajaju. Konidije se rasprostiru na novo lišće putem kiše. Ako se javi u velikom broju može izazvati rano opadanje listova.

Na listovima topola javlja se nekoliko vrsta iz roda Drepanopeziza koje su morfološki veoma slične i mogu se razlikovati samo mikroskopski. D. populi-albae, D. populorum, D. tremulae i D. punctiformis, pri čemu su poslednje dve veoma slične zbog čega ih neki autori smatraju sinonimima.

 

Rasprostranjenost: Severna Amerika, Evropa.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.