Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dermea prunastri (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u proleće, u grupama, na mrtvim granama drveća iz roda Prunus (P.domestica, P.spinosa)Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, izlaze iz strome ispod kore, izranjaju iz supstrata, diskolike, meke i želatinozne kad su vlažne a tvrde i kožaste kada se osuše. Himenijum zaobljen, grub, crn i okružen produženom braon ivicom. Spoljašnja strana braon.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni. Parafize končaste, u gornjim delovima sa tamnim pigmentom, račvaste, sa puno pregrada. Spore vretenasto-eliptične, ravne ili ponekad blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa puno sitnih uljanih kapi, 10-20 x 5 µm, zrele sa 1-4 (najčešće 2) pregrade.

 

Rasprostranjenost: Evropa i Kanada.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.