Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dermea prunastri (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 

Apotecije prečnika 0,5-1,5 mm, izlaze iz strome ispod kore, izranjaju iz supstrata, diskolike, meke i želatinozne kad su vlažne a tvrde i kožaste kada se osuše. Himenijum zaobljen, grub, crn i okružen produženom braon ivicom. Spoljašnja strana braon. Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 88-110 x 12-12,5 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, u gornjim delovima sa tamnim pigmentom, račvaste, sa puno pregrada. Spore varijabilne po obliku i veličini, vretenasto-elipsoidne, ravne ili ponekad blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa puno sitnih uljanih kapi, 10-20 x 4-5 µm, zrele sa 1-4 (najčešće 2) pregrade. Stanište: Рaste u proleće, u grupama, na mrtvim granama drveća iz roda Prunus (P.domestica, P.spinosa). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Dowson W.J. (1913) On a disease of greengage trees caused by Dermatella prunastri Pers.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.