Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dermea cerasi (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 

Apotecije prečnika 2-5 mm, izlaze iz strome ispod kore, izranjaju iz supstrata, čigraste dok su mlade a zatim konveksne do jastučaste, na poprečnom preseku žute do žuto-zelene. Himenijum zaobljen, grub, crno-braon do crn i okružen produženom braon ivicom. Spoljašnja strana braon-crna. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni, 100-130 x 10-13 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, ponekad račvaste prema vrhu, sa pregradama. Spore vretenasto-elipsoidne, ravne ili ponekad blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa 1 do nekoliko uljanih kapi, 15-25 x 4-5 µm, zrele sa jednom pregradom. Stanište: Raste u proleće, u grupama, na mrtvim granama drveća iz roda Prunus (P.avium, P.cerasus). Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.