Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dermea cerasi (Pers.) Fr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u proleće, u grupama, na mrtvim granama drveća iz roda Prunus (P.avium, P.cerasus). Apotecije prečnika 2-5 mm, izlaze iz strome ispod kore, izranjaju iz supstrata, čigraste dok su mlade a zatim konveksne do jastučaste. Himenijum zaobljen, grub, crno-braon do crn i okružen produženom braon ivicom. Spoljašnja strana braon-crna.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 100-125 x 10 µm. Parafize končaste, ponekad račvaste prema vrhu, sa pregradama. Spore vretenasto-eliptične, ravne ili ponekad blago zakrivljene, glatke, hijaline, sa 1 do nekoliko uljanih kapi, 15-25 x 4-5 µm, zrele sa jednom pregradom.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Koreja i Novi Zeland

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.