Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim do većim grupama na trulom drvetu uglavnom hrasta (Quercus) a znatno ređe na drugim vrstama listopadnog drveća (Fagus, Carpinus, Betula, Populus, Pyrus i Salix). Apotecije prečnika 0,5-1 mm, sa drškom. Himenijum konkavan, beličast kad je svež, beličast do svetlo žućkast kad se osuši. Receptakulum kupulatan do plitko kupulatan, čisto beo, gusto pokriven pravim dlakama koje su kraće na obodu a duže na ivici gde su bele kad su sveže a žućkaste i prekrivene sa narandžastim do braonkasto-narandžastim granulama kad se osuše. Drška cilindrična, tanka, duga do 0,5-1,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 12-18 x 5-8 µm. Dlake cilindrične, hijaline, gusto granulisane sa jednom ili dve glatke vršne ćelije, 60-110 x 2-4 µm, sa 4-5 pregrada, sa retkim do brojnim kristalima i granulama kalcijum oksalata, gusto inkrustrirane sa tamno narandžastom amorfnom materijom rastvorljivom u KOH; vršne ćelije samo neznatno duže od ostalih ćelija, do 20 x 4 µm, subglavičaste sa zaobljenim vrhovima. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 40-53 x 3-5 µm, J-, krozijer+. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, bez pregrada, prečnika 1,5-3 µm, nadvisuju askuse do 12 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, uniserijatne, ponekad blago glavičaste, hijaline, bez pregrada, bez inkluzija, (5-) 6-7,5 (-9) x 1,7-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2002) A revision of the genus Dasyscyphella (Hyaloscyphaceae, Helotials).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.