Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno ili u manjim do većim grupama tokom godine na trulom drvetu uglavnom hrasta (Quercus) i znatno ređe na bukvi (Fagus), grabu (Carpinus), brezi (Betula), topoli (Populus), kruški (Pyrus) i vrbi (Salix). Apotecije prečnika 0,5-1 mm, u početku peharaste a kasnije raširene, bele dok su sveže, beličaste do svetlo žute kad se osuše. Himenijum gladak, čisto bele boje. Spoljašnja strana i ivica pokriveni gustim pravim dlakama, kraćim na bokovima a dužim prema ivici; dlake bele kad su sveže a žućkaste i sa narandžastim do braonkasto narandžastim granulama kad se osuše. Na vlažnim mestima, na ivici često sa gutiranim kapljicama vode. Drška cilindrična, vitka, duga 0,5-1,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, nepravilno uniserijatni, 45-60 x 3-5 µm, J-, krozijer+. Parafize cilindrične do usko kopljaste, bez pregrada, prečnika 1,5-3 µm, nadvisuju askuse do 12 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, ponekad blago glavičaste, glatke, hijaline, bez pregrada, bez uljanih kapi, (5-) 6-8 (-10) x 1,7-2,3 µm. Dlake cilindrične, hijaline, tankih zidova, 60-110 x 2-4 µm, sa 4-5 pregrada, sa finim granulama i ponekad sa kristalima na krajevima, prekrivene tamno narandžastom amorfnom materijom rastvorljivom u KOH; jedna ili dve vršne ćelije glatke, neznatno duže od ostalih ćelija, do 20 x 4 µm, subglavičaste sa zaobljenim vrhom.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.