Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim do većim grupama na trulom drvetu uglavnom hrasta (Quercus) a znatno ređe na drugim vrstama listopadnog drveća (Fagus, Carpinus, Betula, Populus, Pyrus i Salix). Apotecije prečnika 0,5-1 mm, sa drškom. Himenijum konkavan, beličast kad je svež, beličast do svetlo žućkast kad se osuši. Receptakulum kupulatan do plitko kupulatan, čisto beo, gusto pokriven pravim dlakama koje su kraće na obodu a duže na ivici gde su bele kad su sveže a žućkaste i prekrivene sa narandžastim do braonkasto-narandžastim granulama kad se osuše. Drška cilindrična, tanka, duga do 0,5-1,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 12-18 x 5-8 µm. Dlake cilindrične, hijaline, gusto granulisane sa jednom ili dve glatke vršne ćelije, 60-110 x 2-4 µm, sa 4-5 pregrada, sa retkim do brojnim kristalima i granulama kalcijum oksalata, gusto inkrustrirane sa tamno narandžastom amorfnom materijom rastvorljivom u KOH; vršne ćelije samo neznatno duže od ostalih ćelija, do 20 x 4 µm, subglavičaste sa zaobljenim vrhovima. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 40-53 x 3-5 µm, J-, krozijer+. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, bez pregrada, prečnika 1,5-3 µm, nadvisuju askuse do 12 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, uniserijatne, ponekad blago glavičaste, hijaline, bez pregrada, bez inkluzija, (5-) 6-7,5 (-9) x 1,7-2,3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2002) A revision of the genus Dasyscyphella (Hyaloscyphaceae, Helotials).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.