Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Dasyscyphella montana Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim do većim grupama najčešće na trulom drvetu uglavnom bukve (Fagus) ali i na drugim vrstama listopadnog i četinarskog drveća (Corylus, Quercus, Salix, Acer, Picea…). Apotecije prečnika 0,5-1 mm, sa drškom. Himenijum konkavan, čisto beo i svež i suv. Receptakulum  kupulatan do plitko kupulatan, čisto beo i svež i suv, spolja i po ivici pokriven gustim belim pravim dlakama, kraćim po obodu i dužim na ivici. Drška cilindrična, tanka, duga do 0,5-1,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum tanak, od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 13-20 x 5-8 µm. Dlake cilindrične, hijaline, grubo granulisane sa dve glatke vršne ćelije, 70-110 x 2-3 µm, sa 4-5 pregrada, ne nose kristale; vršne ćelije samo malo duže od ostalih ćelija, do 25 x 4 µm, subglavičaste sa zaobljenim vrhom. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 46-53 x 4,3-5,4 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, bez pregrada, prečnika 1,8-2,7 µm, nadvisuju askuse do 10-18 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, uniserijatne,  ponekad blago glavičaste, hijaline, bez pregrada, bez inkluzija, (5-) 7,1-7,8 (-9) x 1,8-2,2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2002) A revision of the genus Dasyscyphella (Hyaloscyphaceae, Helotials).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.