Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Dasyscyphella montana Raitv.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2019.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim do većim grupama najčešće na trulom drvetu uglavnom bukve (Fagus) ali i na drugim vrstama listopadnog i četinarskog drveća (Corylus, Quercus, Salix, Acer, Picea…). Apotecije prečnika 0,5-1 mm, sa drškom. Himenijum konkavan, čisto beo i svež i suv. Receptakulum  kupulatan do plitko kupulatan, čisto beo i svež i suv, spolja i po ivici pokriven gustim belim pravim dlakama, kraćim po obodu i dužim na ivici. Drška cilindrična, tanka, duga do 0,5-1,2 mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum tanak, od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 13-20 x 5-8 µm. Dlake cilindrične, hijaline, grubo granulisane sa dve glatke vršne ćelije, 70-110 x 2-3 µm, sa 4-5 pregrada, ne nose kristale; vršne ćelije samo malo duže od ostalih ćelija, do 25 x 4 µm, subglavičaste sa zaobljenim vrhom. Askusi sa 8 spora, cilindrični do cilindrično-glavičasti, 46-53 x 4,3-5,4 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične do usko lanceolatne, bez pregrada, prečnika 1,8-2,7 µm, nadvisuju askuse do 10-18 µm. Spore elipsoidno-vretenaste, uniserijatne,  ponekad blago glavičaste, hijaline, bez pregrada, bez inkluzija, (5-) 7,1-7,8 (-9) x 1,8-2,2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2002) A revision of the genus Dasyscyphella (Hyaloscyphaceae, Helotials).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.