Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Cordyceps bassiana Z.Z. Li, C.R. Li, B. Huang & M.Z. Fan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2018.

 

 

Opis: Parazitoid, živi u zemljištu i napada različite vrste insekata i njihove larve (Coleoptera, Diptera, Hymenoptera i Lepidoptera). Domaćin je prekriven gustim micelijumom, obično jastučastim, granularno-praškastim, ponekad končastim, retko gradi sinematu, bele do žućkaste boje.

 

Mikroskopske karakteristike: Hife hijaline, glatke, široke 1.6-2.9 µm, sa grupom zadebljalih bočnih ćelija, okruglaste, elipsoidne do subcilindrične, 4.0-6.8 × 2.9-4.8 μm, granaju se dajući male zadebljale ćelije ili 1-3 konidione ćelije u prvom ili drugom redu, ponekad se konidione ćelije javljaju u malim grupama na bočnim ćelijama, ili pojedinačno izlaze iz hifa. Konidione ćelije se sastoje od okruglastog do flašolikog, ponekad izduženog bazalnog dela, 2.5-5.2 × 1.9-2.6 μm i terminalnih ćelija koje su uglavnom tanke i koje formiraju dobro razvijen rahis. Rahis kraći od 6.0 μm, ili do 20 μm, širine 0.6-1.2 μm, kolenast ili nepravilno savijen, nareckan, formira cik-cak strukturu. Zubići tanji od rahisa, dužine oko 0.4 μm. Konidije okruglaste do subokrugaste ili ovalne, (1,9) 2.4-3.2 (3,6) x 1.9-3.0 μm, ponekad malo zašiljene pri osnovi, hijaline, glatkih zidova.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Tajvan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.