Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokin

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeve stolice), 2012.

 

 

Opis: Parazitoid, živi u zemljištu i napada različite vrste insekata. Izolovan je sa vrste Anisoplia austriaca ali se razvija i na cikadama, mravima kao i pupama nekih tvrdokrilaca. Domaćin je prekriven belim micelijumom.

 

Mikroskopske karakteristike: Hife septatne, razgranate, hijaline, širine 1.6-4.4 μm. Konidiofore različite dužine, penicilatne, palisadno raspoređene, sa sporulacionim slojem na vrhu, često grupisane u sporodihije, sa stromatskom bazom, na svakoj grani sa 2-5 metula i fijalida. Metule cilindrične do glavičaste, glatkih zidova, dužine 5.2-9.5 μm i širine 2.4-3.2 μm. Fijalide izduženo cilindrične sa suženim vrhom, zadebljale, vrat neprimetan ili nedostaje, hijaline, glatkih zidova, dužine (4.8-) 6.8-10.3 (-14,3) μm i širine 2.4-3.2 μm. Konidije formiraju duge lance, često grupisane u prizmatične kolone, široko elipsoidne do cilindrične, ponekad malo stegnute, glatkih zidova, zašiljene na jednom ili oba kraja, jednoćelijske, hijaline, u masi žuto-beličaste, zelenkasto-bele do svetlo zelene, (29-30A2-3), 4.4-7.5 (-9.1) × 2.0-3.2 μm.   

 

Rasprostranjenost: Evropa, Tajvan, Papua Nova Gvineja.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.