Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Claviceps purpurea (Fr.) Tul (on Agropyrum repens)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Međeš), 2013.

 
 

on Typhoides arundinacea

   
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2012.

 
 

on Dactylis glomerata

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2008.

 

 

Opis: Saprob, raste od maja do jula, pojedinačno ili u malim grupama na vlažnim sklerocijama koje su formirane tokom prethodne godine na klasovima različitih vrsta trava i koje leže na zemlji. Plodna tela podeljena na glavu i dršku. Fertilna glava okruglasta do spljoštena, prečnika 1,5-3 mm, oker do narandžasto-žuta, sa finim tamnim tačkama (ostiole peritecije). Drška cilindrična, vijugava, glatka, crvenkasto-braon, 5-15 x 1,5 mm, zakačena beličastim slojem hifa za crnkast, žlebovit, često pomalo savijen sklerocijum. Veličina sklerocijuma zavisi od domaćina.  

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, spore paralelne, 160 x 5 µm. Parafiza nema. Spore končaste, 100-120 x 1 µm, glatke, hijaline, zrele višestruko septatne.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.