Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Berkelella stilbigera (Berk. & Broome.) Sacc.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2008.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste na sporangijama protozoa iz familje Trichiaceae, posebno na Trichia, Arcyria i rodovima bliskih njima. Peritecije pojedinačne ili 2-5 na sporangiji domaćina, zajedno sa anamorfom ili posebno, konične ili jajaste sa koničnim kljunom, u donje 2/3 do 3/4 bele i fino dlakave, vremenom postaju blago braon i glatke, visine 250-375 µm i širine 200-300 µm, kljun prozirno-žut do narandžasto-žut, gladak, dužine 75-125 µm. Teleomorf je relativno redak i može se naći samo u tropskim i suptropskim područjima. Naziv anamorfa je Polycephalomyces tomentosus. Sinemate pojedinačne ili u grupi na sporangiji domaćina, cilindrično-glavičaste, ravne ili blago zakrivljene, negranate ili retko bifurkatne pri bazi, glatke do blago bradavičave, bele, visine 240-1100 µm, širine 20-80 µm, često izlaze iz dlakavog, belog subikuluma, prečnika 100-300 µm, koji može da pokriva i celu sporangiju. Drške prekrivene bradavičasto ornamentisanim ćelijama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi ± cilindrični, sa uskom koničnom osnovom i naglo zaobljenim vrhom, sa 8 spora grupisanih u svežanj, 100-225 x 5-9 µm. Spore končaste, duge kao i askusi a široke oko 2 µm, sa puno septi na svakih 1-3 µm dužine, deleći je tako na kuboidne delove dimenzija 1-2 x 2-2.5 µm, koji mogu postati zaobljeni i sferični kad sazru. Konidiofore granate, fijalide terminalne šiljate (5-15 (-20) x 1-2 µm) ili interkalarne cilindrične (3.5-9.5 к 1.5-2.5 µm sa subapikalnim cilindričnim konidiogenim produženjem dimenzija 2-11 х 0.5-1 µm). Konidione mase bele do žute, neprozirne, okruglaste, prečnika 50-200 µm. Konidije okruglaste do subokruglaste, 1-2.5 x 1-2 µm, ili elipsoidne do subvretenaste, 3-6 (-9) x 1.5-2 µm ili cilindrične 2.5-4 x 0.5-1 µm, ili izmešana sva tri tipa zajedno sa prelaznim oblicima.

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska.

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.