Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria caucus (Rebent.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Rakovac), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2018.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno na otpalim muškim resama vrbe (Salix) i topole (Populus). Apotecije prečnika do 10 mm, izlaze iz sklerocije koja je uronjena u tkivo domaćina, u početku zaobljene, zatim peharaste i na kraju ravne. Himenijum gladak,  oker do braon boje, ivica savijena na gore. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, glatka, blago voštana. Drška vrlo tanka, dužine 2-8 (-25) mm, ± cilindrična, u gornjem delu iste boje kao spoljašnja površina himenijuma a u donjem delu malo tamnija.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, uniserijatni, 130-160 x 9-10 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, blago proširene na vrhu. Spore ovalne ili nepravilno elipsoidne, 9-10 (-12) x 5-6 (-7) µm, hijaline, bez uljanih kapi.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.