Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria batschiana (Zopf.) N.F.Buchw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Parazit/saprob, raste u jesen, u grupama na trulim žirevima hrastova (Quercus spp.). Apotecije prečnika 5-15 mm, izlaze iz crnkaste podloge, u početku peharaste a zatim raširene, glatke, braon boje, ivice često ispucale, valovite. Spoljašnja strana iste boje, u početku paperjasta a zatim glatka. Drška često veoma duga, 3-30 x 0.8-2 mm.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrično-glavičasti, 100-150 x 6-9 µm, J+(p). Parafize cilindrične, bez pregrada, hijaline, širine oko 3,5 µm , prema vrhu nisu proširene. Spore izduženo elipsoidne do ovalne sa zaobljenim krajevima, glatke, hijaline, 6-11 × 4-6 µm, obično sa po jednom sitnom uljanom kapi na oba kraja.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Japan.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.