Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria amentacea (Balb.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2016.

 

 

Opis: Raste u proleće, pojedinačno ili u manjim grupama na otpalim muškim resama leske (Corylus) i jove (Alnus), na ženskim resama se retko javlja. Apotecije prečnika 4-12 mm, peharaste do tanjiraste, izlaze iz stromatiziranih plodnih ljuspi, sa ± dugom drškom. Himenijum gladak, oker do oker-braon; ivica sa finim belim dlakama, često ispucala, valovita, kod starijih primeraka često savijena na dole. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum i fino pahuljičasta. Drška duga, vijugava, 10-35 x 0,3-1 mm, tamnija od apotecije.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, cilindrično-glavičasti, 95-145 × 6-9 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, bez pregrada, prema vrhu neznatno proširene do 5 µm. Spore elipsoidne do nepravilno jajaste, glatke, hijaline, bez uljanih kapi, 7,5-10,5 x 4,2-6 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.