Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria aestivalis (Pollock) Whetzel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste u manjim ili većim grupama na otpalim mumificiranim plodovima voća (Malus, Cydonia, Prunus). Apotecije prečnika 2-4 mm, sa kraćom ili dužom drškom. Himenijum gladak, oker do braon boje. Receptakulum u početku blago peharast a zatim raširen do duboko peharast, gladak, spoljašnja strana iste boje kao himenijum. Drška prava, ređe vijugava, ponekad crnkasta i sužena pri osnovi, dužine 1,2-7 (-11) mm i širine 0,1-0,8  mm.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-subangularis, oštro ograničen ali slabije razvijen (debljine 20-40 µm, oko 3-5 slojeva ćelija), sastoji se od hijalinih do slabo pigmentisanih ćelija umereno tankih zidova, snažno priljubljenih a ponekad se produžuju u dlake po obodu, dršci i ivici apotecije. Središnji ekscipulum od textura intricata dobro razvijen, sastoji se od hijalinih do slabo pigmentisanih labavo povezanih ćelija. Askusi sa 8 spora, uniserijatni (ponekad u mrtvom stanju biserijatni prema vrhu), usko do ponekad široko cilindrični, 68-92 × 5-8 µm; J+(p), kr.+. Parafize prave, končaste, tupe, retko sa pregradama, jednostavne ili u donjem delu granate, prečnika 1,5-2,5 µm, ne nadvisuju askuse. Spore usko do široko elipsoidne, glatke, hijaline, bez pregrada, često asimetrične (spljoštene na jednoj strani), na krajevima često sa po dve male uljane kapi, (5,6-) 7,7-11,2 (-12)  x  1,9-3,3 (-4) µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

Ref.: Galán, R., Palmer, J.T. (2001) The occurrence of the rare Ciboria aestivalis in Europe.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.