Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ciboria aestivalis (Pollock) Whetzel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, u manjim ili većim grupama na otpalim mumificiranim plodovima voća (Malus, Cydonia, Prunus). Apotecije prečnika 2-4 mm, u početku blago peharaste a zatim mogu biti raširene do duboko peharaste, glatke, oker do braon boje; spoljašnja strana iste boje kao himenofor, sužava se u kraću ili dužu dršku. Drška prava, ređe vijugava, ponekad crnkasta i sužena pri osnovi, dužine 1,2-7 (-11) mm i širine 0,1-0,8  mm.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni (ponekad u mrtvom stanju biserijatni prema vrhu), usko do ponekad široko cilindrični, 68-92 × 5-8 µm; J+, krozijer+. Parafize prave, končaste, tupe, retko sa pregradama, jednostavne ili u donjem delu granate, prečnika 1,5-2,5 µm, jednake dužini askusa. Spore usko do široko elipsoidne, glatke, hijaline, bez pregrada, često asimetrične (spljoštene na jednoj strani), na krajevima često sa po dve male uljane kapi, (5,6) 7,7-11,2 (12)  x  1,9-3,3 (4) µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.