Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycellina punctata (Fr.) Lowen & Dumont

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća (Quercus, Fagus, Acer). Apotecije površinske, subsedeće, prečnika 0,2-0,7 mm. Himenijum limun žut do svetlo žućkast kad je svež, a žučkast do braonkasto-narandžast kad se osuši. Receptakulum plitko peharast ili tanjirast, iste boje kao himenijum, spolja i posebno na ivici blago dlakav.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 10-15 х 3-7  µm. Prisutan je braon bazalni prsten. Dlake cilindrične, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, do 45 х 3  µm na ivici i do 25 х 4  µm na obodu apotecije, sadrže svetlo žućkast pigment. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 40-60 х 5-7  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične do cilindrično-glavičaste, na vrhu širine 2-3 µm, ne nadvisuju askuse, obično sadrže pigmente sličnim onim u dlakama. Spore vretenaste, nejednakostrane, hijaline, bez pregrada, 15-18 x 1,5-2 µm.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.