Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycellina pseudopuberula (Graddon.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2017.

 
     
   

 

Opis: Raste u grupi, na otpalim listovima listopadnog drveća. Apotecije široko sedeće do sa kratkom drškom, prečnika 0,1-0,5 mm. Himenijum sivkasto beo do žućkasto beo kad je svež, a krem, oker ili sivo-braon kad se osuši. Receptakulum peharast do plitko peharast, iste boje kao himenijum, crnkast pri osnovi, spolja, posebno na ivici blago savijen na dole.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima, 7,5-16,5 х 3-11  µm. Dlake usko konične, jednostavne, prave do vijugave ili uncinatne, često granate, bez pregrada, sadrže žućkasti pigment, 15-34 х 2-4  µm, na vrhu sužene do 0,5-1,5 µm. Askusi sa 8 spora (retko samo sa 4), cilindrično-glavičasti, 51-88 х 6,4-9,7  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične do subglavičaste, na vrhu širine 2-4 µm, ne nadvisuju askuse, često sadrže pigmente sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne do cilindrično-elipsoidne, često blago zakrivljene, bez pregrada, 9-14 x 2-4 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.