Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycellina chlorinella (Ces.) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupama (ponekad i srastu međusobno), na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sedeće, prečnika oko 0,5 mm. Himenijum maslinasto do svetlo zelenkasto-žut, kad se osuši u sredini postaje siv. Receptakulum tanjirast, gladak, iste boje kao himenijum, često režnjevit sa valovitom ivicom kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum sastavljen od izodijametričnih ćelija (raspoređenih ± vertikalno) sa tankim zidovima koje se završavaju kratkim, glavičastim jednoćelijskim dlakama sa glatkim zidovima, dimenzija do 10-3 µm; bazalne ćelije sa braon zidovima, izgledaju kao da su spojene sa braon hifama. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 40-50 х 3,5-4 (-5) µm. Parafize cilindrične, zaobljene na vrhu, širine 1-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrične, hijaline, zaobljenih krajeva, obično malo zakrivljene, bez pregrada, 5-7 x 0,75-1 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Dennis, R.W.G. (1975) New or Interesting British Microfungi, III.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.