Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycellina alniella (Nyl.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Karakuša, 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 

 

Opis: Raste u grupi, na otpalim ženskim cvastima (šišaricama) jove (Alnus). Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika do 0,5 mm. Himenijum krem kad je svež a žućkast kad se osuši. Receptakulum kupulatan, beličast ili svetlo braonkast sa belom pruinom, sa ivicom savijenom na dole.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica do textura angularis, sastavljen od hijalinih (do svetlo braonkastih u dršci) ćelija sa tankim zidovima. Dlake cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, sa svetlo žućkastim pigmentom koji postaje crvenkasto-braon sa Lugolovim rastvorom, 10-20 × 3-4 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 50-55 × 5-7 µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse, ponekad sa sadržajem sličnim onim u dlakama. Spore elipsoidne do vretenaste, prave, hijaline, sa dve uljane kapi na krajevima, sa 0-1 pregradom, 8-11 × 2,5-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.