Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - zasučak  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Neradin), 2006.

 
 

 
 

 Fruška gora (Neradin), 2013.

 
 

 
 

 Fruška gora (Grgurevci), 2015.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji (većinom 2, ređe 1 ili 3) jajasti, ka donjem delu repasto suženi. Stabljika visoka 7-20 (35) cm, u gornjem delu pokrivena žlezdastim dlakama, često po malo savijena, plavičastozelena. Listovi grupisani u rozetu bočno od osnove stabljike, obavijaju pupoljak iz koga će se iduće godine razviti nova cvetna stabljika, jajasti do jajasto izduženi, sa širokom drškom, na vrhu šiljati, plavičastozeleni; listovi na stabljici šiljati, jajasto lancetasti, dugačkom osnovom u vidu rukavca obavijaju stabljiku. Cvast uzana, zbijena, sastavljena od velikog broja cvetova, svi cvetovi spiralno poređani u jednom redu zbog uzdužnog spiralnog uvijanja osovine cvasti, koja je pokrivena žlezdastim maljama. Cvetovi mali, beli, prijatnog mirisa na vanilu ili zumbul. Brakteje jajaste do lancetaste, na vrhu šiljate, debele, duž oboda beličaste i spolja pokrivene žlezdastim dlakama, duže od vretenastih, uspravnih, svetlo zelenih, nešto spiralno uvijenih plodnika, pokrivenih žlezdastim dlakama. Listići perigona slobodni, u odnosu na plodnik stoje uspravno, u početku zvonasto raspoređeni, pri osnovi ± konkavni, sa unutrašnje strane beli, spolja zelenkasti; spoljašnji su linearno lancetasti, na vrhu zatupasti, sa 3 nerva, spolja pokriveni proređenim žlezdastim dlakama; bočni unutrašnji jezičasti, sa 1 nervom, malo kraći od spoljašnjih. Labelum izdužen do obrnuto jajast, dugačak skoro kao spoljašnji listići perigona, 3-4 mm, sjajan, beo, u sredini sjajno zelenkast, duž oboda resasto isečeno nazubljen. Ginostemijum vitak, kraći od listića perigona, skoro valjkast, sa zadebljalim vrhom, svetlo zelen. Donja ivica šupljine žiga pokrivena trepljama. Cveta od septembra do oktobra.

Raste na suvim livadama, pustarama. Cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih bumbari i noćni leptiri sistemom prevare vezane za ishranu. Na Fruškoj gori je retka, zabeležena je na svega nekoliko lokaliteta. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji. 

Posebne karakteristike- mikorizom egzistira u zemlji 8 godina pre stadijuma gomolja. Od formiranja gomolja do pojave prvih zelenih listova prođe još 3 godine. Neke individue prolaze kroz alternativna razdoblja pod zemljom živeći na račun gljive tokom tog perioda.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.