Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin - bljušt, zmijino grožđe

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Andrevlje), 2009.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
     
   

Zeljasta povijuša. Podzemni deo stabla mesnat, debeo, različitog oblika, usled razlika u zemljištu, 20-30 cm dug i 5-10 mm širok, po površini sa dosta debelim mrko plutastim slojem, u unutrašnjosti sadrži sluzastu materiju. Stablo tanko, zeljasto, uvija se, 1,5-3 (-4) m. Listovi jedri, sa duboko srcastom osnovom, obrnuto jajasti, čak bubrežasti no najčešće pri vrhu zašiljeni, 8-14 cm dugi, 4,5-11 (-16) cm široki, ponekad sa dva bočna režnja, sa dosta dugom drškom. Nervi prvog reda dugi i polaze od osnove liske. Lice tamnozeleno. Sa retkim izuzecima cvetovi jednopolni, biljka dvodoma, sa kraćom ili dužom drškom, sakupljeni u proste ili granate grozdaste cvasti, a raspoređene su bočno u pazuhu listova pri vrhu stabla, dužim od drške lista. Ženski cvetovi, ponekad pojedinačni, naročito pri vrhu stabljike. Perijant muškog cveta bledožućkast, srasta i u najvećem delu zvonast, a pri vrhu razdeljen, 3-6 mm u prečniku. Prašnika 6, pričvršćenih za osnovu perijanta i nešto duži od sraslog mu dela. Muški cvetovi sa zakržljalim tučkom. Perijant ženskog cveta sličan perijantu muških cvetova, samo su listići perijanta srasli skoro u osnovi. Ponekad se razvijaju staminodije. Plodnik od 3 plodna lista i relativno kratkim stubićem, sa 3 dvodela žiga. Plod bobica, sa jarko crvenim mesnatim delom, otrovna, sa 3-5 semenke. Seme sferično, srveno-mrko, 3,5-4 mm u prečniku, sa malim embrionom. Cveta u aprilu i maju a plodonosi u julu i avgustu mesecu.

Raste u mešovitim hrastovim i bukovim šumama, ređe u šibljacima.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.