Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 
 
 

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin - bljušt, zmijino grožđe

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2005.

 
 

 
 

 Fruška gora (Andrevlje), 2009.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
     
   

Zeljasta povijuša. Podzemni deo stabla mesnat, debeo, različitog oblika, usled razlika u zemljištu, 20-30 cm dug i 5-10 mm širok, po površini sa dosta debelim mrko plutastim slojem, u unutrašnjosti sadrži sluzastu materiju. Stablo tanko, zeljasto, uvija se, 1,5-3 (-4) m. Listovi jedri, sa duboko srcastom osnovom, obrnuto jajasti, čak bubrežasti no najčešće pri vrhu zašiljeni, 8-14 cm dugi, 4,5-11 (-16) cm široki, ponekad sa dva bočna režnja, sa dosta dugom drškom. Nervi prvog reda dugi i polaze od osnove liske. Lice tamnozeleno. Sa retkim izuzecima cvetovi jednopolni, biljka dvodoma, sa kraćom ili dužom drškom, sakupljeni u proste ili granate grozdaste cvasti, a raspoređene su bočno u pazuhu listova pri vrhu stabla, dužim od drške lista. Ženski cvetovi, ponekad pojedinačni, naročito pri vrhu stabljike. Perijant muškog cveta bledožućkast, srasta i u najvećem delu zvonast, a pri vrhu razdeljen, 3-6 mm u prečniku. Prašnika 6, pričvršćenih za osnovu perijanta i nešto duži od sraslog mu dela. Muški cvetovi sa zakržljalim tučkom. Perijant ženskog cveta sličan perijantu muških cvetova, samo su listići perijanta srasli skoro u osnovi. Ponekad se razvijaju staminodije. Plodnik od 3 plodna lista i relativno kratkim stubićem, sa 3 dvodela žiga. Plod bobica, sa jarko crvenim mesnatim delom, otrovna, sa 3-5 semenke. Seme sferično, srveno-mrko, 3,5-4 mm u prečniku, sa malim embrionom. Cveta u aprilu i maju a plodonosi u julu i avgustu mesecu.

Raste u mešovitim hrastovim i bukovim šumama, ređe u šibljacima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.