Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Polystichum aculeatum (L.) Roth - krpasta papratnjača

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2002.

 

 

     
   

Listovi u busenu, 30-90 cm dugi, čvrsti, kožasti, često žućkasti, gore slabo sjajni, dvostruko perasti, prezimljuju. Peteljka duga 6-20 cm, debela do 7 mm, pokrivena kao i osa lista rđastim ljuspama. Liska 2-5 cm široka, lancetasta do linearno-lancetasta, pri osnovi sužena. Listići 8-15 mm dugi, napred povijeni, obično sedeći ili donji s kratkom i širokom drščicom, zašiljeni, obično donji sa kratkim uvastim proširenjem, retko perasto urezani. Donji prednji listić jasno veći od ostalih, prilegao ka osnovi. Svi listići igličasto nazubljeni. Sorusi veliki, često se spajaju.

Rasprostranjena u šumama senke lišćara i četinara na raznim nadmorskim visinama i geološkim podlogama, Zabeležena je u velikom broju šumskih asocijacija.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.