Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Polystichum aculeatum (L.) Roth - krpasta papratnjača

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2002.

 

 

     
   

Listovi u busenu, 30-90 cm dugi, čvrsti, kožasti, često žućkasti, gore slabo sjajni, dvostruko perasti, prezimljuju. Peteljka duga 6-20 cm, debela do 7 mm, pokrivena kao i osa lista rđastim ljuspama. Liska 2-5 cm široka, lancetasta do linearno-lancetasta, pri osnovi sužena. Listići 8-15 mm dugi, napred povijeni, obično sedeći ili donji s kratkom i širokom drščicom, zašiljeni, obično donji sa kratkim uvastim proširenjem, retko perasto urezani. Donji prednji listić jasno veći od ostalih, prilegao ka osnovi. Svi listići igličasto nazubljeni. Sorusi veliki, često se spajaju.

Rasprostranjena u šumama senke lišćara i četinara na raznim nadmorskim visinama i geološkim podlogama, Zabeležena je u velikom broju šumskih asocijacija.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.