Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott - navala

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Osovlje), 2002.

 
 

 
 

Fruška gora (Dumbovo), 2002.

 
     
   

Rizom kos, 20-30 cm dug, debeo i snažan, nečlankovit, račvast, pokriven odrvenelim mrkim ljuspama. Listovi brojni, dvostruko do trostruko perasti, 30-130 cm dugi i 10-30 cm široki, ± čvrsti, u jesen izumiru. Lisna drška 3-5 puta kraća od liske, gusto pokrivena linearnim mrkim ljuspama. Liska izduženo lancetasta, pri vrhu postaje izrazito sužena. Listića prvog reda po 20-35 sa svake strane, 4-7 puta duži od svoje širine. Listića drugog reda po 20 i više pari na najdužim listićima prvog reda, njihove osnove okrenute ka osovini liske su ušasto okriljene, po obodu su testerasto nazubljeni. Sorusi se najčešće nalaze u gornjoj polovini liske, u dva reda po 5-6 na fertilnim listićima drugog reda

Vrlo česta paprat u vlažnim šumama senke lišćara, najčešće u bukovim. Raste na humusnom zemljištu raznih geoloških podloga.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.