Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Orchis militaris L. - kaćun 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji jajasti, na vrhu nešto suženi, ređe skoro loptasti, sa končastim korenčićima. Stabljika visoka 25-40 (60) cm, svetlo zelena, neznatno uglasta, u gornjem delu izbrazdana i katkad ljubičasta, pri osnovi pokrivena listovima sličnim lisnom rukavcu, u gornjem gola, bez listova. Listova 2-4, izduženo jajasti do eliptični, osnovom u vidu rukavca obuhvataju stabljiku, ka vrhu većinom suženi, na licu sjajni, svetlo zeleni, gornjih 1-2, obuhvataju stabljiku u vidu fišeka. Cvast u početku zbijena, skoro piramidalna, kasnije jajasta do skoro valjkasta i umereno rastresita, sastavljena od brojnih cvetova koji slabo mirišu na kumarin. Brakteje 3-5 puta kraće od plodnika, jajasto lancetaste, pri osnovi proširene, na vrhu šiljate, opnaste, u vidu ljuspi, ružičastoljubičaste boje. Listići perigona sakupljeni u vidu šiljate, jajasto lancetaste, dosta zatvorene kacige, spolja bledo ružičaste boje, većinom pepeljastosivo prelivene, ređe bele, sa unutrašnje ± svetlo ljubičaste, sa purpurnim žilicama. Spoljašnji listići perigona pri osnovi jajasti, na vrhu jako šiljati, bočni unutrašnji linearni, šiljati, sa 1 nervom, kraći i uži od spoljašnjih. Labelum trorežnjevit, dugačak 12-15 mm, većinom duži od spoljašnjih listića perigona, purpuran do ljubičast, u središnjem delu svetliji, beličast, pokriven purpurnim papilama; bočni režnjevi uzano linearni, kratki, na vrhu zatupasti, srednji režanj široko linearan, duži i širi od bočnih, u vršnom delu sa 2 mala, izdužena, dosta široka, zatupasta režnjića koji se međusobno razilaze, među kojima se nalazi jedan mali šiljati zubac. Ostruga ± kupasto valjkasta, naniže upravljena, srazmerno dugačka kao 1/2 plodnika. Antera tamno ljubičasta. Polinije plavosive. Cveta u maju mesecu.

Raste na  livadama i sunčanim padinama. Oprašuje se  entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih bumbari sistemom prevare vezane za ishranu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.