Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Orchis militaris L. - kaćun 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Komesarovac), 2007.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji jajasti, na vrhu nešto suženi, ređe skoro loptasti, sa končastim korenčićima. Stabljika visoka 25-40 (60) cm, svetlo zelena, neznatno uglasta, u gornjem delu izbrazdana i katkad ljubičasta, pri osnovi pokrivena listovima sličnim lisnom rukavcu, u gornjem gola, bez listova. Listova 2-4, izduženo jajasti do eliptični, osnovom u vidu rukavca obuhvataju stabljiku, ka vrhu većinom suženi, na licu sjajni, svetlo zeleni, gornjih 1-2, obuhvataju stabljiku u vidu fišeka. Cvast u početku zbijena, skoro piramidalna, kasnije jajasta do skoro valjkasta i umereno rastresita, sastavljena od brojnih cvetova koji slabo mirišu na kumarin. Brakteje 3-5 puta kraće od plodnika, jajasto lancetaste, pri osnovi proširene, na vrhu šiljate, opnaste, u vidu ljuspi, ružičastoljubičaste boje. Listići perigona sakupljeni u vidu šiljate, jajasto lancetaste, dosta zatvorene kacige, spolja bledo ružičaste boje, većinom pepeljastosivo prelivene, ređe bele, sa unutrašnje ± svetlo ljubičaste, sa purpurnim žilicama. Spoljašnji listići perigona pri osnovi jajasti, na vrhu jako šiljati, bočni unutrašnji linearni, šiljati, sa 1 nervom, kraći i uži od spoljašnjih. Labelum trorežnjevit, dugačak 12-15 mm, većinom duži od spoljašnjih listića perigona, purpuran do ljubičast, u središnjem delu svetliji, beličast, pokriven purpurnim papilama; bočni režnjevi uzano linearni, kratki, na vrhu zatupasti, srednji režanj široko linearan, duži i širi od bočnih, u vršnom delu sa 2 mala, izdužena, dosta široka, zatupasta režnjića koji se međusobno razilaze, među kojima se nalazi jedan mali šiljati zubac. Ostruga ± kupasto valjkasta, naniže upravljena, srazmerno dugačka kao 1/2 plodnika. Antera tamno ljubičasta. Polinije plavosive. Cveta u maju mesecu.

Raste na  livadama i sunčanim padinama. Oprašuje se  entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih bumbari sistemom prevare vezane za ishranu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.