Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - gnezdovica

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja mikotrofna biljka, obično žućkastomrke boje. Rizom snažan, valjkast, vodoravan. Korenovi mnogobrojni, mesnati, na vrhovima zatupasti, upleteni u obliku gnezda, bez korenovih dlaka. Stabljika visoka 20-35 (60) cm, debela, uspravna, izbrazdana, gola ili u gornjem delu ± gusto pokrivena žlezdastim dlakama, sa 4-5 priljubljenih, lancetastih, ljuspastih listova u vidu rukavca. Cvast grozdasta, sastavljena od većeg broja cvetova, jajasta ili često izdužena, valjkasta, pri osnovi većinom rastresita, inače ± zbijena, donji cvetovi su često razmaknuti. Brakteje linearno lancetaste, na vrhu šiljate, jednake dužine ili malo kraće do duže od plodnika. Plodnici goli ili pokriveni žlezdastim dlakama, nalaze se na spiralno uvijenim drškama. Cvetovi srednje veličine, ± mrke boje, uspravni, mirisa na med. Listići perigona sakupljeni obrazujući kacigu, spoljašnji srazmerno jednaki, obrnuto jajasti, sa klinastom osnovom, strče, na vrhu katkad po malo nazubljeni, bočni unutrašnji malo uži, pri osnovi neznatno klinasti. Labelum nešto duži od ostalih listića perigona, dugačak 0,5-1,2 cm, pri osnovi po malo vrećasto izdubljen, bez ostruge, naniže visi, na vrhu usečen u 2 široka, skoro polumesečasta, na vrhu često nazubljena režnja koji se međusobno bočno razilaze. Žig bubrežastog oblika. Ginostemijum prilično dugačak, skoro valjkast, prljavo beličaste boje. Čaura jajasta, sa 6 uzdužnih zadebljanja na uglovima, gola ili ± gusto pokrivena žlezdastim dlakama. Polenova zrna cvetlo žuta, slobodna. Cveta od maja do juna.

Raste u zasenčenim listopadnim šumama. Oprašuje se entomofilijom; u većoj meri je prisutna i autogamija, a zabeležena je i kleistogamija; cvetovi proizvode nektar; unakrsno oprašivanje vrše insekti prilikom sakupljanja nektara.

 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.