Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Melampyrum nemorosum L. - urodica    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2003.

 

 

     
   

Jednogodišnja biljka. Stabljika uspravna, 10-50 cm visoka, jednostavna ili granata, pokrivena unaokolo ili dvoredo kratkim dlakama. Listovi na kratkim drškama, jajasti ili jajasto-lancetasti, 3-40 mm široki, po obodu celi, na vrhu zašiljeni; u gornjem delu stabla pri osnovi ± strelasti, katkad nazubljeni. Između poslednjeg para grana i terminalne cvasti 0-4 para umetnutih listova. Priperci jajasto-srcasti ili jajasto-lancetasti, pri osnovi nazubljeni, zubci trepljasto zašiljeni, većinom ljubičaste boje, u gornjem delu cvasti beličastoljubičasti. Cvetovi složeni u rastresitu cvast, okrenutu na jednu stranu. Čašica zeljasta, 8-10 mm duga, pokrivena gustim i dugim, višećelijskim, kovrdžavim dlakama (ponekad na cevi kratke, a na obodu dugačke dlake), zubci trouglasto lancetasti, ± rašireno odstojeći, dugi 4-5 mm i 1 mm široki; uglovi između zubaca ± zašiljeni. Krunica duga 16-20 mm, sa dugom cevi i zatvorenim ždrelom, zlatasto žute boje; usne postavljene pod vrlo oštrim uglom. Čaura jajastog oblika, duga 5-10 mm. Cveta od juna do septembra meseca.

Raste po ivicama šuma i na šumskim proplancima.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.