Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Melampyrum barbatum W. et K. - bradata urodica    

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2005.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2015.

 
     
   

Jednogodišnja biljka. Stablo uspravno, 10-50 cm visoko, većinom vlatasto granato, sa kratkim, koso uspravnim granama, pokriveno kratkim, prileglim i na niže usmerenim dlakama. Listovi usko lancetasti ili linearno-lancetasti, 3-15 mm široki, pri osnovi suženi, sedeći, celog oboda ili u najgornjem delu stabla pri osnovi sa nekoliko kratkih ili izduženih zubaca. Između poslednjeg para grana i terminalne cvati 0-1 par umetnutih listova. Cvetovi složeni u guste kupaste ili valjkaste klasaste cvasti, okrenute na sve strane. Priperci gusti, široko jajasti, pri osnovi srcasto-jajasti i sa dugim, čekinjastim zupcima, završeni dugim izvučenim, lancetastim vrhom celog oboda, pri osnovi žljeboviti, inače ravni, pokriveni kratkim dlakama, zelene boje ili ponekad crveni. Čašica duga 9 mm, mnogo kraća od krunice, pokrivena dugim, vunastim dlakama, sa lancetasto-šilastim zubcima. Krunica 24-26 (28) mm duga, sa 2-3 puta dužom cevi od čašice, sa malo otvorenim do zatvorenim ždrelom, pokrivena kratkim žlezdastim dlakama, žute boje, ređe bela; donja usna ispupčena sa obodom povijenim naniže. Čaura jajasta, duga 1 cm. Seme dugo 6-7 mm. Cveta od juna do avgusta.

Najčešće raste po livadama, njivama i na kamenjarima u svetlim šumama i u šikarama.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.