Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Lonicera xylosteum L. - crveno pasje grožđe

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2005.

 

 

     
   

Listopadni uspravan žbun 1-2 m visok, sa uspravnim ili raširenim granama. Kora grana siva ili mrkosiva. Mladi izdanci tanki, zeleni ili crvenkasti, gusto meko dlakavi do goli. Listovi 3-7 cm dugi i 2-5 cm široki, na kratkim peteljkama, široko eliptični do okruglasti, pri osnovi okruglasti ili suženi, na vrhu zašiljeni; celog oboda; sa naličja sivozeleni a sa obe strane više-manje gusto kratko dlakavi. Cvetovi po par, javljaju se bočno u pazuhu listova na drškama koje su kraće od liski. Plodnici svakog cvetnog para potpuno slobodni ili samo pri osnovi srasli. Krunica 10-15 mm duga, dvousnata, u početku bela, kasnije bledožuta, spolja i unutra dlakava; cev 3-4 mm duga, kraća od gornjeg dela, pri osnovi kesasta. Plodovi, po dva, okruglasti, sjajni, svetlocrveni, sazrevaju jula-avgusta. Cveta u maju mesecu.

Raste u mezofilnim šumama, ali i u termofilnim na senčenim mestima u brdskom i planinskom regionu do 1500 mnv, pretežno na krečnjaku.

 
   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.