Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Evonymus verrucosus Scop. - bradavičasta kurika

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2004.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2008.

 
     
   

Obično žbun do 3 m ili nisko drvo, visoko do 6 m, sa površinskim korenom. Mlade grančice okrugle, sivozelenkaste, ± pokrivene crnosmeđim bradavicama; starije grane sive do crnkaste a kora na stablu ispucala. Pupoljci kupasto-jajasti, dugi 3-5 mm. Lišće izduženo jajasto ili izduženo eliptično, dugo 2-9 cm, široko 1-4 cm; na vrhu zašiljeno, a pri osnovi okruglasto-klinasto, po obodu sitno oštro testerasto, svetlozeleno, golo ili na naličju po nervima malo kratko dlakavo. Lisna drška 1-3 cm duga. Cvasti račvice sa 3-7 cvetova u pazuhu listova u gornjem delu grančice; cvetovi 4-člani, 6-10 mm široki. Plod čaura, duboko 4-dela, 7-10 mm široka i 5-8 mm visoka, beskrilna, žućkasta ili crvenkasta; zrela avgusta-septembra. Seme jajasto, dugo 3-5 mm, 2-3 mm široko, crno, sjajno; samo do polovine pokriveno mesnatim crvenim arilusom. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste u mezotermnim i termofilnim listopadnim šumama, obično na krečnjaku.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.